12/5/10

Iom IerushalaimA Jerusalem

Itzak Ianasovitx

A Ierushalaim no s’hi va,
A Ierushalaim s’hi torna
A Ierushalaim s’hi puja
per l’escala de cada generació
per l’escala de l’enyorança
pels esglaons de la redemció

Recipients plens de memòria
portem a Ierushalaim.
Al cim de cada muntanya i pujol,
pels blancs carrerons de pedra
es brinda per la memòria dels anys
que es fan vius a cada revol

A Ierushalaim no s’hi va
A Ierushalaim s’hi torna

(original en Idish)

Seguidors