1/5/11

Iom HaShoà ve HaGvurà

La mort triomfant, darrera obra de Felix Nussbaum, pintor jueu alemany mort a Auschwitz el 1944

"No és a les nostres mans (explicar) la felicitat dels malvats ni els sofriments dels justos."
Rabí Yannay
Tractat abot de la Misnà

El Maleh Rachamim

Pateixes per tot el mal del món,
pel dolor dels desconeguts:
et saltes la secció de successos del diari
i la pàgina de les esqueles.
El mal i la mort han deixat de ser paraules abstractes,
literatura.
Ara, arreu on te'ls trobes,
són el mirall dels teus temors.
Vicenç Villatoro


I believe in the sun
even when it is not shining
And I believe in love,
even when there's no one there.
And I believe in God,
even when he is silent.


I believe through any trial,
there is always a way
But sometimes in this suffering
and hopeless despair
My heart cries for shelter,
to know someone's there
But a voice rises within me, saying hold on
my child, I'll give you strength,
I'll give you hope. Just stay a little while.


I believe in the sun
even when it is not shining
And I believe in love
even when there's no one there
But I believe in God
even when he is silent
I believe through any trial
there is always a way.


May there someday be sunshine
May there someday be happiness
May there someday be love
May there someday be peace...

Paraules (en negreta) trobades a la paret d'un celler de Colonia (?), escrites per un jueu amagat de la persecució nazi, i que, avui, dia de la memòria de la Xoà, seràn llegides arreu, en actes públics o en recordatoris personals i familiars.

Eli Eli

I recordem els versos de Vicenç Villatoro:
"[...]
Si cau Jerusalem,
el món ja no valdrà la pena."
______
Recull de LIOR B.

Seguidors