3/8/11

...amb en Vicenç VillatoroRecentment va tenir lloc un sopar de l’ACAI amb en Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull, i persona preocupada i ocupada en l’estudi, anàlisi i coneixement de la judaïcitat.

En Villatoro va dissertar al fil dels esdeveniments d’actualitat, sobre les implicacions històriques, polítiques i morals de la judaïcitat, de la defensa d’Israel, en relació a les periòdiques erupcions totalitàries (en diferents formats) que pateix la Humanitat. Davant d’això, la judaïcitat es presenta com un pacte entre els homes, com el dotar-se d’un marc de convivència i regulació i amb l’enervació, el sorgiment, de valors com la compassió, la solidaritat i l’individu.

La judaïcitat com a primer contracte entre els homes, com a primera regulació d’una convivència abans exclusivament en mans d’un comportament animalitzat, a força de ser conseqüència d’un únic contracte amb la Natura i les seves lleis, no humanes. El respecte a la vida, l’establiment d’un marc de valors referencials, unes taules i unes lleis simbòlicament representades en Moisès és una fita per a la Humanitat indestriablement unida a la judaïcitat.

El debat va ser viu i amè. Vàrem poder reflexionar sobre la pluralitat d’entrades i camins que ens menen a aquesta especial comprensió i adhesió a la judaïcitat o a Israel. També vàrem poder tractar de les diferències que hi ha entre un i altre fenomen, i debatent sobre què és el que ens mou als membres de l’ACAI a una o altra posició, plantejament.

Un tema recorrent és la preocupació per l’enorme ressò que l’antisemtisme té a casa nostra, i la possibilitat que en èpoques de crisi com l’actual, aquest fenomen cíclic sigui un fil conductor del pensaments totalitaris de diferent signe presents a la nostra societat, dissortadament ben visibles...

Amb la voluntat de fer una defensa intel·ligent i propera, comprensible, a la ciutadania i als poders públics sobre judaïcitat a Catalunya i sobre la necessitat de defensar l’estat d’Israel, l’amistat del poble de Catalunya amb el poble d’Israel, vàrem cloure una magnífica vetllada i tertúlia on les anècdotes i cites de tota mena van compartir espai amb les reflexions de tots els assistents.

Francesc Abad

Seguidors