9/7/13

Jo, jueu
Jo, jueu1

Jorge Luis Borges

Com els drusos, com la lluna, com la mort, com la setmana que ve, el passat remot és d'aquelles coses que poden enriquir la ignorància. És infinitament plàstic i agradable, molt més servicial que l'esdevenidor i exigeix molts menys esforços.
És l'estació famosa i predilecta de les mitologies. ¿Qui no ha jutjat algun cop els avantpassats, les prehistòries de la seva carn i de la seva sang? Jo ho faig moltes vegades, i no em disgusta pensar que sóc jueu. Es tracta d'una hipòtesi dropa, d'una aventura sedentària i frugal que no perjudica ningú, ni tan sols la fama d'Israel, ja que el meu judaisme no tenia paraules, com les cançons de Mendelssohn.
Crisol, en el seu número del 30 de gener (1934), ha volgut afalagar aquesta esperança retrospectiva i parla de la meva «ascendència jueva ocultada maliciosament» (el participi i l'adverbi em meravellen).
Borges Acevedo és el meu nom. Ramos Mejía, en una nota del capítol cinquè de Rosas y su tiempo, enumera els cognoms portenys d'aquella època per demostrar que tots, o quasi tots, «procedien de soca hebreoportuguesa».
Acevedo figura en aquell catàleg: únic document de les meves pretensions jueves, fins a la confirmació de Crisol. Tanmateix, el capità Honorio Acevedo ha realitzat investigacions precises que no puc ignorar. M'indiquen el primer Acevedo que va desembarcar en aquesta terra, el català don Pedro de Acevedo, mestre de camp, ja poblador del «Pago de los Arroyos» el 1728, pare i avantpassat de terratinents d'aquesta província, baró de qui informen els Anales de Rosario de Santa Fé i els documents per a la història del Virreinato; avi, en fi, quasi irreparablement espanyol.
Dos-cents anys i no trobo l'israelita, dos-cents anys i l'avantpassat m'esquiva.
Estadísticament hi havia pocs hebreus.
Què pensaríem d'un home de l'any quatre mil que descobrís sanjuaninos per tot arreu?
Els nostres inquisidors cerquen hebreus, mai fenicis, garamants, escites, babilonis, perses, egipcis, huns, vàndals, ostrogots, etíops, dàrdans, paflagonis, sàrmates, medes, otomans, berbers, britans, libis, ciclops i lapites.
Les nits d'Alexandria, de Babilònia, de Cartago, de Memfis, mai no van poder engendrar un avi, tan sols a les tribus del bituminós Mar Mort els fou concedit aquest do.

 Traducció de David Cuscó i Escudero
1 Aquest article va aparèixer l'any 1934 a Revista Megáfono de Buenos Aires com a resposta a les acusacions que, des de la revista pronazi Crisol, s'havien fet, afirmant que Borges ocultava la seva ascendència jueva.


Seguidors