7/11/14

COMUNICAT SOBRE LA BANALITZACIÓ DE LA XOÀ

COMUNICAT PÚBLIC DE LES COMUNITATS I ENTITATS JUEVES I D’AMISTAT AMB ISRAEL DE CATALUNYA SOBRE LA BANALITZACIÓ DE LA XOÀ I LA UTILITZACIÓ DELS TERMES “NAZI” I “NAZISME”

Barcelona, 6 de novembre de 2014

Les comunitats i entitats jueves i d’amistat amb Israel que signem aquest escrit no podem restar en silenci davant de l’ús absolutament irresponsable i partidista que determinats mitjans de comunicació, així com alguns polítics i líders d’opinió, estan fent aquests dies dels termes “nazi” i “nazisme”.

Lamentablement, veiem com la generalització d’aquests termes i la seva utilització pública com a insult fàcil i recurrent per a desqualificar els adversaris polítics, els banalitza i buida de contingut. La discrepància política i la confrontació d’idees, fonamentals en democràcia,  no poden avalar ni propiciar el menyspreu del que va significar el nazisme per a Europa. Aquesta és una frontera que una societat democràtica no pot creuar, ni ara ni mai.

La protecció i preservació de la dignitat i la memòria dels milions de víctimes del nazisme és responsabilitat de tothom, però en especial d’aquelles entitats i persones que pel seu càrrec i projecció pública són un referent per al conjunt de la societat.
Entenem que aquesta situació és una anomalia en els països del nostre entorn, i que cal eradicar la banalització del nazisme des de la pròpia escola, adequant el temari escolar a la conscienciació moral d’aquest fet. Només la proximitat del coneixement ens permetrà tenir empatia amb el dolor que produeix la banalització de la tragèdia, i així evitar-ne més en el futur.

Apel·lem al sentit de la responsabilitat dels qui tenen una tribuna pública i els demanem que reflexionin sobre el perill de trivialitzar la càrrega ideològica del nazisme i les seves conseqüències per al poble jueu i per a tota la humanitat. La banalització del nazisme és una de les formes de negacionisme més cruels i doloroses que existeixen, així com la més indigna.

Banalitzar l'Holocaust o el nazisme està castigat pel Codi Penal d'alguns estats de la Unió Europea, de la mateixa manera que ho està la utilització de la simbologia nazi. En aquest sentit, cal recordar la Decisió Marc 2008/913/JAI del Consell d'Europa, de 28 de novembre de 2008, relativa a la lluita contra determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia servint-se del Dret penal, que insta els Estats membres --i això inclou Espanya-- a transposar la seva legislació en la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

Per tant, una vegada més, i aprofitant que els propers dies commemorem la Kristallnacht, la “nit dels vidres trencats”, demanem que s’aprovi  amb urgència una reforma del Codi Penal, congruent amb la declaració contra el racisme i la xenofòbia de la Unió Europea, que prohibeixi el negacionisme i la banalització de l’Holocaust, protegint així el record i la dignitat de totes les víctimes del nazisme; així com demanem als partits polítics democràtics que impulsin les mocions oportunes per a la seva elevació, votació i aprovació a tots els ajuntaments i les diferents cambres legislatives. D’aquesta manera la societat mostrarà el seu respecte i compromís inequívoc amb la dignitat i la memòria de les víctimes i els seus familiars.

Entitats signants:

COMUNITAT ISRAELITA DE BARCELONA
COMUNITAT JUEVA ATID DE CATALUNYA
COMUNITAT JUEVA BET SHALOM
JABAD LUBAVITCH DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS D'ISRAEL (ACAI)
COL·LECTIU ISRAEL A CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE RELACIONS CULTURALS CATALUNYA-ISRAEL
ASSOCIACIÓ CULTURAL SABADELL-ISRAEL
LLIGA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISME I L'ANTISEMITISME (BARCELONA)  

ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA L'ANTISEMITISME                                       
BNA'I B'RITH BARCELONA 
FESTIVAL DE CINEMA JUEU DE BARCELONA 
FUNDACIÓ BARUCHSPINOZA                                                                                                                                                                      
_____________________________________                                                                 

MOCIÓ SOBRE LA BANALITZACIÓ DE LA XOÀ I LA UTILITZACIÓ DELS TERMES “NAZI” I “NAZISME”

Els ciutadans no podem restar en silenci davant de l’ús absolutament irresponsable i partidista que determinats mitjans de comunicació, així com alguns representants polítics i líders d’opinió, estan fent habitualment dels termes “nazi” i “nazisme”. 

Lamentablement, veiem com la generalització d’aquesta terminologia, i sobretot la seva utilització pública com a insult fàcil i recurrent per a desqualificar els adversaris polítics, banalitza, buida i relativitza el seu contingut. La discrepància política i la confrontació d’idees, fonamentals en democràcia,  no poden avalar ni propiciar el menyspreu del que va significar el nazisme per a Europa. Aquesta és una frontera que una societat democràtica no pot creuar, ni ara ni mai.

Atès que la protecció i preservació de la dignitat i la memòria dels milions de víctimes del nazisme és responsabilitat de tothom, però en especial d’aquelles entitats i persones que pel seu càrrec i projecció pública són un referent per al conjunt de la societat, entenem que la situació actual és una anomalia; encara més si ens comparem amb països del nostre entorn. Cal eradicar la banalització del nazisme des de la pròpia escola, adequant el temari escolar a la conscienciació moral d’aquest fet. 
Només la proximitat del coneixement ens permetrà tenir empatia amb el dolor que produeix la banalització de la tragèdia, i així evitar-ne més en el futur. Apel·lem al sentit de la responsabilitat dels qui tenen una tribuna pública i els demanem que reflexionin sobre el perill de trivialitzar la càrrega ideològica del nazisme, les seves conseqüències pel poble jueu, i per a tota la humanitat. La banalització del nazisme és una de les formes de negacionisme més cruels i doloroses que existeixen, així com la més indigna.

La banalització de l'Holocaust o el nazisme està castigat pel Codi Penal d'alguns estats de la Unió Europea, de la mateixa manera que ho està la utilització de la simbologia nazi. En aquest sentit, cal recordar la Decisió Marc 2008/913/JAI del Consell d'Europa, de 28 de novembre de 2008, relativa a la lluita contra determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia servint-se del Dret penal, que insta els Estats membres --i això inclou Espanya-- a transposar la seva legislació en la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

Per tot el que s'exposa, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Mostrar el nostre respecte i compromís inequívoc amb la dignitat i la memòria de les víctimes del nazisme i els seus familiars.

SEGON.- Demanar l’aprovació, amb urgència, d’una reforma del Codi Penal congruent amb la declaració contra el racisme i la xenofòbia de la Unió Europea que prohibeixi el negacionisme i la banalització de l’Holocaust, protegint així el record i la dignitat de totes les víctimes del nazisme.

TERCER.- Demanar la modificació dels continguts curriculars, en els diferents cicles de l’educació obligatòria, amb l’objectiu que el pes dins el currículum escolar de l’estudi de l’Holocaust sigui superior a l’actual.

QUART.- Comunicar el contingut dels anteriors acords al Govern de la  Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a les comunitats jueves catalanes, a les entitats que vetllen per la memòria de les víctimes del nazisme i al Memorial Yad va-Xem de Jerusalem.


___________   de novembre de 2014

Seguidors